Aktualita
1. 4. 2021
Výrobníky ledu BREMA

***Garance nejnižší ceny na internetu***

Pokud na jiných internetových stránkách naleznete stejný výrobník ledu zn. BREMA s nižší cenou, tak dodržíme cenu, kterou jste nalezli na konkurenčních stránkách + Vám zdarma věnujeme láhev kvalitního vína.


Více...
Hlavní strana >> Výrobníky ledu

Výrobníky ledu

Aktuální informace o výrobnících ledu naleznete na našich specializovaných stránkách www.vyrobnikyledu.cz

Výrobníky ledu BREMA

  
Výrobníky kostkového ledu BREMA

  Výrobníky kostkového ledu BREMA

pro výrobu kostkového ledu je z hlediska chlazení ideální kulatá forma ve tvaru komolého kužele, ze které se kostky ledu vyrobené v výparníku uvolňují. Modifikované kostky ledu bez ostrých hran mají příjemný a praktický tvar komolého kužele s mírně zploštělými boky, takže vyhovují všem typům sklenic a zároveň jejich zvláštní tvar zabraňuje "zavíčkování" formy. Výsledkem jsou průzračné a soudržné oddělené kostky ledu, které neředí nápoje.

Pro výrobu kostkového ledu jsou velmi důležité trysky, které musí být vyrobeny z kovu (mosaz), snadno demontovatelné a musí zajišťovat silný průtok vody, aby nedocházelo ke vzniku problémů souvisejících s obsahem vápenatých solí ve vodě.

Práce systému nastřikovacích trysek je řízena termostatem, který sleduje dvě hodnoty teploty a časovým spínačem. Při dosažení nastavené teploty výparníkových kalíšků, které jsou zhotoveny z mědi, nejvíce tepelně vodivého materiálu, spustí termostat spínač a dochází k tvorbě ledových kostek. Po namražení se mrazicí cyklus přepne zpět a dojde k uvolnění všech kostek ledu z výparníkových kalíšků. Tento systém umožňuje nastavení výrobních cyklů v závislosti na instalaci výrobníku v chladném nebo teplém prostředí. Výsledkem jsou vždy kompaktní kostky ledu téže hmotnosti.

Uvedený systém je sice nákladnější než ostatní systémy na výrobu ledu, dokáže však zajistit lepší parametry vyrobených kostek ledu a delší životnost přístrojů.

Čerpadlo, které je používáno na rozstřikování vody ve výparníku je vysoce výkonné a musí být vybaveno grafitokeramickým těsněním. V žádném případě nelze používat čerpadla pro běžné použití v domácnostech, která po několika hodinách běžného provozu začnou propouštět vodu.

V závislosti na předpokládaném použití ledu lze před objednáním volit ze tří velikostí a hmotností ledových kostek - 13g, 18 g a 33 g.

Model

Produkce

Zásobník

CB 134

13

4

CB 184

21

4

CB 246

24

6

CB 249

29

9

CB 316

33

16

CB 416

42

16

CB 425

46

25

CB 640

65

40

CB 840

80

40

CB 955

90

55

CB 1265

125

65

CB 1565

155

65

C 80

90

externí

C 150

155

externí

C 300

300

externí

  
Výrobníky kostkového ledu BREMA

Výrobníky kalíškového ledu BREMA

Formy na led jsou nasazeny v kruhu na chlazené nosné ose, která se otáčí v nádržce naplněné vodou. Vyrobené kostky ledu ve tvaru náprstku nejsou příliš vhodné do alkoholických koktejlů, protože svým tvarem zvětšují chladicí povrch a rychle tají. Současně mají tendenci k vytváření ostrých hran, které mohou způsobit drobná zranění a ke slepování kostek ledu v zásobníku.

   Zdokonalení kolesového systému přináší tzv. technologie "vlnění". Voda v nádržce se rytmicky vlní pomocí jednoduchého mechanického zařízení. Díky tomuto neustálému pohybu nejprve namrzají molekuly vody, zatímco veškeré nečistoty a zejména minerály zůstávají na dně nádržky, odkud jsou vyplavovány se zbytkovou vodu. Výsledkem je čistý a krystalický led.

   Uvedené systémy jsou používány především ve vysokohorských oblastech, kde voda obsahuje vysoké procento minerálů nebo tam, kde je k dispozici pouze voda s nižší kvalitou.


Velikost kostek : 22g

 Model

 Produkce

 Zásobník

IMF 28

25

IMF 35

32

15 

IMF 58

45

20

IMF 80

75

30

  
Výrobníky kostkového ledu BREMA

Výrobníky ledové tříště BREMA 

Voda vstupuje do výrobníku vstupní tvarovkou, která obsahuje sítko, a protéká plovákovým ventilem do vodního zásobníku. Ze spodu zásobníku voda přichází ke dnu výparníkového válce a obklopuje nerezový šnek, umístěný ve středu válce. Pro výrobu vločkového ledu je používána metoda dopravního šneku a vertikálního válce.

   Hadovitě stočená trubice výparníku, uložená mezi dvěma stěnami, obtáčí mrazící komoru. Chladivo stéká trubicí shora dolů a udržuje konstantní teplotu podél celé plochy stěny výparníku. V mrazícím válci se musí udržovat konstantní výška vrstvy vody kolem šneku, která je udržována pomocí zásobníku a plovákového ventilu. Voda ve styku s chlazenou vnitřní stěnou válce se mění na led. Led rovnoměrně vytvářený na chlazené ploše válce se pohybuje směrem vzhůru prostřednictvím otáčivého pohybu šneku. Jak šnek vynáší led vzhůru k výsypnému žlabu, speciálně konstruovaný lamač z něj vytlačuje přebytečnou vodu a vyhrnuje tvrdé, suché kousky ledu do sběrné nádoby.

   Poptávka po těchto přístrojích vybavených integrovaným zásobníkem výrazně vzrůstá zejména v oblasti podniků veřejného stravování, protože produkovaný led se hodí jak do kuchyní, tak i na jídelní stoly. Zelenina posypaná ledovou tříští o teplotě 0 až -1°C vydrží v chladné místnosti čerstvá, ryby a jiné druhy masa proložené ledovou tříští mohou být uskladněny v chladicím boxu bez změny barvy a navíc udrží svěží vzhled. Při použití na jíde

lních stolech je ledová tříšť vhodná do chladicích nádob na láhve nebo jako ledové lože pro prezentaci másla, sýrů, ovoce, dezertů a všech druhů salátů.

    Výrobníky ledové tříště jsou rovněž instalovány ve farmaceutických a lékařských laboratořích, kde slouží k uchování vzorků.

Teplota +0oC až -1oC

Model

Produkce

Zásobník

GB 902

90

20

 GB 903

105

30

GB 1540

150

35 

GB 1555

150

55

G250

250

externí

G 500

500

externí

G1000

1000

externí

  
Výrobníky kostkového ledu BREMA

 

Výrobníky šupinového ledu BREMA

   Existují dva základní systému výroby šupinového ledu - s vertikálním stacionárním nebo horizontálním rotačním výparníkem.

Vertikální stacionární výparník - BREMA

   Led se tvoří na podchlazeném povrchu výparníku, na který je rovnoměrně nastřikována voda pomocí rotující sprchy. Současně se sprchou rotuje i nůž, který seškrabuje vytvořenou ledovou vrstvu a ta padá dolů do zásobníku.

   Fixní, vertikální výparník s otáčejícím se nožem zaručuje jak rovnoměrné nastřikování chladiva ve válci a tím i homogennost šupin, tak i dlouhodobou bezpečnost výrobníků a nízké nároky na instalaci a údržbu v maximálně zatížených provozech.

   Z hlediska funkčnosti pracují tyto přístroje na principu dvojí kondenzace pomocí chlazení vzduchem a vodou při provozu za vysokých teplot, kdy se při chlazení vzduchem automaticky otevře tlakový ventil a dojde ke spuštění přídavného vodního kondenzátoru. Uvedený princip je bezpodmínečně nutný k zajištění naprosté účinnosti výrobníků ledu ve všech zeměpisných šířkách. Samozřejmostí je rovněž možnost instalace výrobníku chlazeného pouze vodou, je třeba však zajistit dostatečný tlak a přívod vody.

   Určitou modifikací jsou modely se spirálovitým nožem rotujícím nejen kolem výparníkového válce, ale i kolem své vlastní osy. Tento způsob stírání je používán u výrobníků ledu s vyšší produkční kapacitou, tj. přes 3 000 kg/ 24 hod.

Horizontální rotační výparník - SCOTSMAN 

   Uvedený systém výroby šupinového ledu je založen na principu otočného bubnového výparníku, který se otáčí kolem své střední osy. Horizontálně uložený buben je částečně ponořen do vody a při svém otáčení unáší na svém vnějším povrchu film vody, který okamžitě mrzne; další množství vody je čerpáno do rozdělovače, z něhož stéká na povrch bubnu, kde rovněž mrzne a zesiluje ledovou pokrývku bubnu. Ledová vrstva setkává s hranou ořezávacího nože, kterou je oddělována od pláště bubnu a lámána na nepravidelné šupiny. Ledové šupiny jsou zcela suché a podchlazené a po oddělení od bubnu padají do zásobníku.

Teplota -5oC až -10oC

Model

Produkce

Zásobník

MUSTER 350

400

externí

MUSTER 600

620

 externí

MUSTER 800

900

externí

MUSTER 1500

1500

externí

MUSTER 2000

2200

externí